วิธีปิดปุ่ม Windows ด้านล่าง(Windows Mode)

Chuwi Thailand สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยเพิ่มเติมคือมาบอกคู่มือการปิดปุ่ม Windows ในโหมด Windows Mode เนื่องจากบางทีผู้ใช้เผลอไปโดนปุ่ม Windows ด้านล่างจึงทำให้โปรแกรมที่ใช้งานในขณะนั้นย่อลง และเข้าสู่หน้า Home Screen เราจึงทำคู่มือนี้มาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว อยากรู้ละสิว่าทำยังไงเดียวผมจะลงคู่มือวิธีการตั้งค่าไว้ให้เช่นเคย และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูวีธีทำกันดีกว่าครับว่าทำกันยังไง

*** ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น และการทำขั้นตอนต่อไปนี้ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถเป็นคนทำเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ***

1. เปิดช่อง Search ด้านล่างซ้ายพิมพ์ regedit

2. เข้ามาหน้า Registry editor จากนั้นให้กดเลือกโฟลเดอร์ด้านซ้ายตามรูปภาพด้านล่าง ในPath Computer\ HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ Keyboard Layout

*** ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น และการทำขั้นตอนต่อไปนี้ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถเป็นคนทำเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ***

3. ที่โฟลเดอร์ Kerboard Layout คลิกขวาตรงพื้นที่ว่างเลือก New > Binary Value ตั้งชื่อว่า ScancodeMap

4. คลิกขวาที่ Scancode Map เลือก Modify Binary Data ให้พิมพ์ตัวอักษรดังภาพด้านล่าง (Copy & Past ไม่ได้)

5. กด OK แล้วรีสตาร์ทเครื่อง 1 รอบ จะไม่สามารถใช้ปุ่ม Windows ได้แล้ว

6. วิธีการเปิดปุ่มให้ลบ Scancode Map ที่สร้างไว้แล้วรีสตาร์ทเครื่อง ปุ่ม Windows จะใช้ได้ดังเดิม

ดาวโหลดไฟล์คู่มือด้านล่างนี้


Top